اتوبوس آبی در ژاپن+ عکس

اتوبوس ها همیشه وسیله حمل ونقل در جاده ها بودند و مسافر ها را جا به جا می کنند؛ اما اتوبوسی هم وجود دارد که بر روی دریا مسافران را جابه جا می کند و حال و هوایی که بر روی آب به مسافران انتقال داده می شود کمی متفاوت تراز جاده است. این اتوبوس […]

اتوبوس ها همیشه وسیله حمل ونقل در جاده ها بودند و مسافر ها را جا به جا می کنند؛ اما اتوبوسی هم وجود دارد که بر روی دریا مسافران را جابه جا می کند و حال و هوایی که بر روی آب به مسافران انتقال داده می شود کمی متفاوت تراز جاده است. این اتوبوس قابلیت جا به جایی تعداد کثیری از مسافران را به راحتی دارد.

۱۶-۱-۱۱-۱۲۳۴۵۰۳۹۴۶۹۳۸_۱۳۹

Share