گزارش تصویری تجمع نیروهای مسلح به مناسبت ۲۸ صفر در رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تجمع و راهپیمایی روز ۲۸ صفر با هدف ایجاد اتحاد بین مذاهب اسلامی و ایجاد انسجام و اتحاد بین نیروهای مسلح و با همکاری نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رشت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تجمع و راهپیمایی روز ۲۸ صفر با هدف ایجاد اتحاد بین مذاهب اسلامی و ایجاد انسجام و اتحاد بین نیروهای مسلح و با همکاری نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رشت برگزار شد.


tel final1

Share