گزارش تصویری بازدید هیات نظامی چینی از کاخ موزه انزلی و دیدار با فرمانده ناوگان شمال

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گروه هشت نفری هیئت بلندپایه نظامی نیروی دریایی کشور چین به سرپرستی «وانگ داز هانگ» مشاور فرمانده نیروی دریایی ارتش خلق چین که وارد گیلان شده است با امیر دریادار دوم عرشه افشین رضایی حداد فرمانده ناوگان شمال دیدار کرد و از ناوشکن دماوند و کاخ موزه نظامی انزلی بازدید کردند.

گروه هشت نفری هیئت بلندپایه نظامی نیروی دریایی کشور چین به سرپرستی «وانگ داز هانگ» مشاور فرمانده نیروی دریایی ارتش خلق چین که وارد گیلان شده است با امیر دریادار دوم عرشه افشین رضایی حداد فرمانده ناوگان شمال دیدار کرد و از ناوشکن دماوند و کاخ موزه نظامی انزلی بازدید کردند.
نشست با هیات چینی در ۱۵ دقیقه اول با حضور خبرنگاران و پس از آن بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و در این جلسه غیرعلنی دریادار رضایی حداد در مورد اهمیت دریای خزر ، کشورهای حاشیه و بنادر توضیحاتی به هیئت نظامی چینی ارائه داد.

 

Share