فوتو نیوز: از سر تعظیم پژوهشگران مقابل آیت الله تا نصب مجسمه خیام با هزینه گیلان

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-02_19-28-10
photo_2015-12-02_19-28-47
photo_2015-12-02_19-28-53
photo_2015-12-02_19-29-46
photo_2015-12-02_19-35-23
photo_2015-12-02_19-38-03
photo_2015-12-02_19-51-01
photo_2015-12-02_19-35-18

Share