فوتو نیوز: از «افشای یک تهدید عجیب» تا «دفاع هاشمی از سیدحسن»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-15_22-31-10 photo_2015-12-15_22-31-15 photo_2015-12-15_22-31-18 photo_2015-12-15_22-31-22 photo_2015-12-15_22-31-25 photo_2015-12-15_22-31-29 photo_2015-12-15_22-31-41 photo_2015-12-15_22-31-45

tel final1

Share