فوتو نیوز:از «پیشنهاد سردار نقدی برای پایان فقر» تا «گریه کن، گریه قشنگه»

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فوتو نیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فوتو نیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-10_23-21-16
photo_2015-12-10_22-35-55 photo_2015-12-10_22-35-59 photo_2015-12-10_22-36-10 photo_2015-12-10_22-36-27 photo_2015-12-10_22-36-58 photo_2015-12-10_22-37-21 photo_2015-12-10_22-37-29 photo_2015-12-10_22-37-37 photo_2015-12-10_22-37-43 photo_2015-12-10_22-37-57 photo_2015-12-10_22-38-09 photo_2015-12-10_22-38-33
photo_2015-12-10_22-35-41 photo_2015-12-10_22-35-51
tel final1

Share