فوتو نیوز:از «عاملی که آقای مدیر کشف کرد» تا «گنجی که دیده نشد»

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-09_23-03-58 photo_2015-12-09_23-04-22 photo_2015-12-09_23-04-28 photo_2015-12-09_23-04-34 photo_2015-12-09_23-04-51 photo_2015-12-09_23-04-57 photo_2015-12-09_23-09-37

tel final1

Share