فوتو نیوز:از «خداحافظی بارانوف با شهر باران» تا «واکنش جالب آقای نماینده به یک ادعا»

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-07_22-44-26 photo_2015-12-07_22-44-35 photo_2015-12-07_22-44-44 photo_2015-12-07_22-44-51 photo_2015-12-07_22-45-14 photo_2015-12-07_22-45-19
tel final1

Share