فوتو نیوز:از «آمار تامل برانگیز مدیرعامل آتش نشانی» تا «شهری که نیاز به تبلیغ ندارد»

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-08_18-09-00 photo_2015-12-08_18-09-13 photo_2015-12-08_19-27-42 photo_2015-12-08_19-31-14 photo_2015-12-08_19-31-24 photo_2015-12-08_19-31-27 photo_2015-12-08_19-31-30 photo_2015-12-08_19-31-35 photo_2015-12-08_19-31-51 photo_2015-12-08_19-31-55 photo_2015-12-08_19-32-00 photo_2015-12-08_19-42-27
tel final1

Share