عضو شورای شهر رشت عزم مجلس کرده و می خواهد از فومن کاندیدا شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا , فرانک پیشگر از ورودش به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: از حوزه انتخابیه فومن پا به عرصه انتخابات می گذارم.

pishgar_9246به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از کاسپین , فرانک پیشگر از ورودش به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: همانطور که در شورای شهر رشت در کمیسیون بهداشت و محیط زیست فعالیت داشتم در مجلس شورای اسلامی نیز حفظ محیط زیست را در عرصه توسعه شهری دنبال می کنم.

عضو شورای شهر رشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از کدام حوزه در انتخابات مجلس کاندید می شوید، اظهار کرد: از حوزه انتخابیه فومن پا به عرصه انتخابات می گذارم.

tel final1

Share