سانسور شعارهای دانشجویان در تلویزیون هنگام سخنرانی روحانی

اگرچه تلویزیون، سخنان رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز ۱۶ آذر را مستقیما پخش می کرد، اما شعارهای دانشجویان را سانسور کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اگرچه تلویزیون، سخنان رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز ۱۶ آذر را مستقیما پخش می کرد، اما شعارهای دانشجویان را سانسور کرد.

۲۹۸۸۵۵۶-۴۶۷۵۶۶۲ به نقل از خبرآنلاین، در مقاطع متعددی که سخنان رئیس جمهور با تشویق دانشجویان روبرو می شد، صدای محیط از سوی فرستنده های صداوسیما به شدت کم می شد. به گونه ای که به سختی شعارهای دانشجویانی که فریاد می زدند «روحانی، روحانی، حمایتت می کنیم» و «روحانی، روحانی، دوستت داریم» شنیده می شد.

برخی دانشجویان در مراسم ۱۶ آذر دانشگاه صنعتی شریف شعار «یا حسین، میرحسین» سر دادند و عده ای دیگر در مقابل آنها شعار «مرگ بر فتنه گر» را تکرار می کردند. این شعار زمانی که رئیس جمهور از فرجی دانا و میلی منفرد یاد کرد نیز بار دیگر در فضای سالن پیچید.

«اعتدال، اعتدال، اعتدال» شعار دیگر دانشجویان در این مراسم بود.

رئیس جمهور در واکنش به دانشجویانی که رو به یکدیگر شعار می دادند، به شوخی گفت: شما شعار می دهید اما صدای من گرفته!

tel final1

Share