تقلیل جایگاه روابط عمومی ها برخلاف مصوبات هیات دولت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،حمیدرضا شمس، فعال در عرصه روابط عمومی در زمینه تقلیل وتنزل جایگاه ارتباطی واطلاع رسانی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ترسیم واجرای ساختار روابط عمومی ها انتقادکرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شارا ،حمیدرضا شمس، فعال در عرصه روابط عمومی در زمینه تقلیل وتنزل جایگاه ارتباطی واطلاع رسانی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ترسیم واجرای ساختار روابط عمومی ها انتقادکرد.image002

شمس افزود: مسئولین اگر دیدگاه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری را خوب مطالعه کنند و مصوبات هیات وزیران را مجدداً بررسی نمایند درمی یابند که در عصر انفجار اطلاعات درحوزه ارتباطات واطلاع رسانی آنچنان که شایسته است کار منسجم، مستمر وموثر که با ذائقه شهروندان ایران اسلامی باشد انجام نداده ایم و این ضعف به علت عدم توجه به جایگاه روابط عمومی ها وتغییر وتنزل ساختاری، نبود مکانیزم جذب نیرو وکمبود منابع مالی و بد سلیقگی ریشه دارد و در مقاطعی هم اگر مدیری موفق بوده درمی بابیم که دیدگاه و گفتمان خوب وحرفه ای مدیری درحوزه ارتباطات و اطلاع رسانی و رییس آن دستگاه در ارتقای اطلاع رسانی منجر به درخشش شده است که در دوره بعد ممکن است افول نماید.

وی در ادامه اظهار داشت؛ متاسفانه با تقلیل و تنزل جایگاه روابط عمومی ها دراین فضای مجازی ومملو از بحران در تخریب دولت خدمتگزار به بهانه کوچک سازی دولت هیچ کمکی نکرده ایم بلکه به ضعف اطلاع رسانی دولت توسعه وشدت داده ایم و از طرفی هرگونه هزینه علمی برای روابط عمومی ها یک سرمایه در راه توسعه کشور است نه اسراف وهرجا برای روابط عمومی در زمینه ارتقا و آموزش تخصصی آن گام مثبت برداشته شده باشد اعم از بخش خصوصی ویا دولتی شاهد بازگشت سرمایه و صرفه جویی مناسب بوده ایم.

همچنین حمیدرضا شمس افزود؛ دراین زمان که رسانه ملی تمام قد در کنار دستگاه های اجرایی نیست، نبایستی تعجیل نمود و باید نظر کارشناسی و مشورتی در زمینه هنرمندانه اطلاع رسانی را با اشخاصی که کار اجرایی در این حوزه داشته اند یک ضرورت دانست. تبلغات و اطلاع رسانی در فرهنگ ایران اسلامی آن نیست که در خط استوا بخاری و در قطب فریزر فروخت بلکه تبلغات واطلاع رسانی واقعی و مناسب و شفاف و بموقع از عملکردها و رویدادهای دستگاه ها کمک به اعتمادسازی و جذب مخاطب و در نهایت تنویر افکار عمومی است و برای مبارزه با جنگ نرم وهرگونه خنثی سازی شایعات ویا جلوگیری ازبحران رسانه ای ضرورت یک مقررات نوین، مدیریت قوی و ساختار مناسب الزامی است

شمس در ادمه اظهار داشت؛ روابط عمومی استانی که روابط عمومی های ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه استان را مدیریت می کند باید از نظر ساختاری بالاتر از دیگر ان باشد تا حرفش به کرسی بنشیند وبه انتظارات وتوقعات مسئولین وجامعه نیز پاسخگو باشد.

روابط عمومی ها با توجه به جمع آوری وپردازش وانعکاس واطلاع رسانی عملکردهای دستگاهی بدرستی می دانند کدام اداره کمرنگ و پررنگ تر است و نقش هر اداره را در توسعه کشور بخوبی می داند ولی از توانش بدرستی استفاده نمی شود یعنی نیازسنجی و سنجش افکار به علت مشکلات مالی ویا مدیریتی مسکوت مانده است و این نوع مسائل در فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند« روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی وزارتخانه از یک سو و از سوی دیگر منعکس‌کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد می‌گذرد.

سلامت یک دستگاه به اتصال اجزای آن و هم‌نوایی و هم‌سازی آنها ارتباط دارد. روابط عمومی‌ها می‌توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌های دستگاه مربوط خود باشند.» به خوبی و کاملتر تاکید شده است و در این زمینه ریاست جمهوری هم فرموده اند«بر این باورم که روابط عمومی‌ها باید مظهر و بازتابنده افکار، اراده و مطالبات به‌حق همه شهروندان کشور باشند» ولی دریغ ازیک مشورت ومعمولاً درساختارنویسی، نویسندگان مسائل روابط عمومی جایگاه رسانه واطلاع رسانی را بخوبی دریافت ومنتقل نمی کنند و مدیران استانی نیز مساعدتی بخود و مجموعه ندارند.

همچنین در جهت مساعدت مضاعف به توسعه همه جانبه کشور، حمیدرضا شمس، به عنوان یک فعال در حوزه روابط عمومی و رسانه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به عنوان متولی یان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی درخواست استمداد دارد.

در پایان شمس بعنوان یک فعال وعضو کوچکی ازخانواده روابط عمومی ها با بیش از ۲۷ سال فعالیت در عرصه روابط عمومی و رسانه دربخش خصوصی ودولتی از نبود متولی واحد و تاثیرگذار گله و از مسئولینی که در جهت ارتقای این جایگاه تلاش نموده اند تقدیر و تشکر نمود.

tel final1

Share