اینستاگرام رییس جمهوری پس از مختومه شدن پرونده پی ام دی

س از یک دهه اعمال فشار، تهدید و تحریم‌هاى ظالمانه… ساعاتی پیش، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی کشورهای ١+۵ درباره بسته شدن پرونده ادعایی موسوم به «پی‌ام‌دی» را با اجماع تصویب کرد

به گزارش سرویس رصد فضای مجازی دیارمیرزا پاینستاگرام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با انتشار تصویر و متن زیر نسبت به مختومه شدن پرونده پی ام دی واکنش نشان داد.

« پس از یک دهه اعمال فشار، تهدید و تحریم‌هاى ظالمانه… ساعاتی پیش، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی کشورهای ١+۵ درباره بسته شدن پرونده ادعایی موسوم به «پی‌ام‌دی» را با اجماع تصویب کرد و بدین ترتیب ١٢ قطعنامه شورای حکام که حاوى اتهامات و محدودیت‌هاى جدى براى برنامه هسته‌اى کشورمان بود را نیز لغو کرد. »
rohanUntitled

Share