اکران فیلم کوتاه گلرخ در جشنواره بزرگ هفت

جشنواره هفت که بزرگترین جشنواره هنرجویی بخش خصوصی کشور محسوب می شود از ۲۲ آذر آغاز شده و تا روز جمعه ۲۷ آذر در سالن تأتر شهر ( سردار جنگل) رشت ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فیلم کوتاه گلرخ کاری از علی حلوی روز پنج شنبه ساعت هجده وسی در جشنواره بزرگ هفت اکران می شود.
۹e87ded3-e83d-4b51-b4d3-6619696f5dccاین فیلم که نوشته مریم نظرپور با برداشتی آزاد از فیلمنامه فرهاد پاک سرشت است داستان زوجی روستایی را روایت می کند که «بچه دار نمی شوند و مرد که از طرف خانواده خود تحت فشار است که همسر دوم بگیرد با مخالفت همسر اولش مواجه می شود . اما به مرور زمان همسر اول موافقت می کند و برای همسر دوم جشن عروسی برگزار می کند . اما همسر دوم هم بچه دار نمی شود و مرد تصمیم می گیرد که …»
معصومه همرنگ مهرزاد فکری مهسا نقیبی طوبی رحمان نیا و فهیمه مومنی بازیگران این فیلم و معصومه همرنگ تهیه کننده این کار است.
دیگر عوامل این فیلم بارتند از :نور و تصویر سبحان فرزانه صدا بردار محمد سواری مدیر تولید سیامک هوشیار و طراح پوستر هامون مرتضایی می باشند.
گفتنی است جشنواره هفت که بزرگترین جشنواره هنرجویی بخش خصوصی کشور محسوب می شود از ۲۲ آذر آغاز شده و تا روز جمعه ۲۷ آذر در سالن تأتر شهر ( سردار جنگل) رشت ادامه دارد.

Share