اشک های بابک زنجانی در دادگاه +تصاویر

تصویر منتشر شده از بابک زنجانی در جلسه دادگاه که در حال گریه کردن است موجب تعجب همگان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصویر منتشر شده از بابک زنجانی در جلسه دادگاه که در حال گریه کردن است موجب تعجب همگان شد.
بیست ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی امروز برگزار شد. عکسی از میلیارد نفتی منتشر شده که وی در حال گریه کردن است.

Share