از «کلید به روایت شهردار» تا «حضور نیروی دریایی چین در انزلی»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-16_21-59-15photo_2015-12-16_21-24-13 photo_2015-12-16_21-24-26 photo_2015-12-16_21-24-35 photo_2015-12-16_21-24-38 photo_2015-12-16_21-24-57 photo_2015-12-16_21-24-50

tel final1

Share