از « عدم حضور سیدمجتبی خامنه ای در انتخابات» تا «پول های انگلیسی»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-21_09-13-33 photo_2015-12-21_09-13-45 photo_2015-12-21_09-13-48 photo_2015-12-21_09-13-53 photo_2015-12-21_09-13-56 photo_2015-12-21_09-14-16 photo_2015-12-21_09-14-28 photo_2015-12-21_09-15-45 photo_2015-12-21_09-15-57

tel final1

Share