از «ادای احترام آمریکایی ها به ناوشکن ایرانی» تا «ممنوع الخروجی که خارج شد»

resized_549245_699resized_549251_269

Share