گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشورائیان فومن

تجمع بزرگ عاشورائیان فومن با حضور هیئت‌های عزاداری و عاشقان اهل بیت (ع) در فومن برگزارشد.  

تجمع بزرگ عاشورائیان فومن با حضور هیئت‌های عزاداری و عاشقان اهل بیت (ع) در فومن برگزارشد.

 

Share