کسانى که تاکنون هیچ فایده اى براى مردم نداشته اند و هیچ قدمى براى مردم برنداشته اند ،چگونه به خود اجازه مى دهند تا خدمتگزاران را مورد تخریب قرار دهند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ندیمی گفت:کسانى که تاکنون هیچ فایده اى براى مردم نداشته اند و هیچ قدمى براى مردم برنداشته اند ،چگونه به خود اجازه مى دهند تا مدیران عالى رتبه و خدمتگزاران از نماینده و وزیر و دیگر خادمین را مورد نقد بلکه تخریب قرار دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در آخرین روزنوشت های خود به تخریب دکتر نوبخت توسط یک سخنران در گیلان واکنش شان داد.

nadimi_9261 (2)ندیمی با ذکر یک خاطره تاریخی نوشته است:چرچیل در اولین سفر کارى به همراه جمعى از مسىولان در لندن ،(درسال هاى بسیار قبل )زیر ساعت بیگ بن ،با مترجم انگلیسى همراه ،سخنى در باب گذشته ننگین چرچیل و نصب مجسمه او در لندن رفت که ؛بناگاه مترجم با نوعى تحکّم گفت:مانمى دانیم وینستون چه با ملل و دول دیگر کرد و چرا کرد و چه شد! ولى براى ما هر Hنچه مى خواستیم اورد.گر شما را غارت و استثمار کرد به ما مربوط نیست .او بر انگلستان وغرب حقّى دارد، برخلاف رجال وملوک شما !که مال شمارا مى اورند و اینجا مى خورند!؟ او داشته و دارایى ما را زیادت بخشید و ما از این جهت به او مدیونیم که به ما ابهت و ثروت بخشید!

ندیمی در ادامه نوشته است:واقعاً کوبیدن و اتهام بستن به رجال ایرانى  ومخصوصا گیلانى! که به اندازه فقط یک میلیون و بالاتر  وشاید دهها وصدها میلیارد تومان اعتبار و بودجه و آبرو آوردند نه اخلاقى و نه درخور ادعاى تاریخ و فرهنگ ماست.

چرا باید کسانى از ما اینگونه نسبت به داشته هاى ملّى و محلى خود بى تفاوت باشیم ؟! به چه دلیل درخواست هاى ما و بلکه انتظارات ما از اشخاص دلیل بى احترامى و لقب سازى براى آنان گردد؟!

ندیمی اضافه کرد: انتقاد از رجال گیلانى اوّلا باید متفاوت از تخریب باشد ثانیاً باید از جانب کسانى صورت گیرد که منتقدین از فضایل علم و اخلاق بهره مند باشند و ثالثاً منتقدین خاصیتى و اثرى در – خور- براى مردم داشته باشند.کسانى که تاکنون هیچ فایده اى براى مردم نداشته اند و هیچ قدمى براى مردم برنداشته اند ،چگونه به خود اجازه مى دهند تا مدیران عالى رتبه و خدمتگزاران از نماینده و وزیر و دیگر خادمین را مورد نقد بلکه تخریب قرار دهند.

افرادى که چند دوره در نمایندگى داشته و یا هم اکنون در عرصه اجراء هستند و این همه منشاء اثر بوده اند را نباید با طرح عناوینى مورد هجمه و تهاجم قرار داد.

وی در پایان نوشته است: این حکایت غیرقابل دفاعى از حملات سازماندهى اخیر علیه سرمایه هاى گیلان هرگز از حافظه تاریخى مردم پاگ نمى گردد چرا که نه از سرِدلسوزى بلکه از روى عناد است ولاغیر !

tel final1

Share