نظر آیت الله وحید درباره استفاده از ماهواره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارمیرزا ،آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید درباره استفاده از ماهواره گفت: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارمیرزا ،به نقل از ایرنا ،آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید درباره استفاده از ماهواره گفت: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است.۱۳۹۷۷۶۴۰۵۹Nyw0f
این مرجع تقلید، وی در پاسخ به این استفتاء که « آیا استفاده از آنتن ماهواره برای مقاصد مباح و شرعی چه حکمی دارد؟» یادآورشد: در فرض پرسش در صورتی که خوف انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران نیز پیش نیاید، با رعایت جهات شرعی، اشکالی ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر که «آیا خرید و فروش، تنظیم و استفاده صحیح از ماهواره (کانال های استانی که از ایران پخش می شود) جایز است؟»،خاطرنشان کرد: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است.

tel final1

Share