خداحافظی بانوی دیپلمات با سخنگویی وزارت خارجه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صادق حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا ،صادق حسین جابری انصاری سخنگوی وز۱۴۴۶۰۵۶۹۲۷۰۱۷_photo_2015-10-28_21-51-40ارت خارجه شد.

صادق حسین جابری انصاری که در حال حاضر مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه است سخنگوی وزارت خارجه شد.

با توجه به انتصاب مرضیه افخم به عنوان سفیر ایران در مالزی، صادق حسین جابری انصاری به زودی به عنوان سخنگوی وزارت خارجه فعالیت خود را در دستگاه دیپلماسی کشورمان آغاز خواهد کرد.

tel final1

Share