تصویری از حضور لاریجانی در وی آی پی هیات

عصر ایران منتشر کرد: عکسی از حضور لاریجانی در قسمت وی آی پی (جایگاه تشریفاتی) یک هیات

عصر ایران منتشر کرد: عکسی از حضور لاریجانی در قسمت وی آی پی (جایگاه تشریفاتی) یک هیات

۵۱۷۰۰۵_۶۰۱

tel final1

Share