آیا کسی که ۸ ماه حقوق نگرفته باشد می تواند به مردم خدمت کند؟+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یحیی زاده با بیان اینکه ادامه این وضعیت به صلاح شهر و شهروندان نیست، افزود: از مسئولین شهر می خواهم به من جواب دهند آیا کسی که ۸ماه حقوق نگرفته باشد می تواند به مردم خدمت کند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از صبح شفت، کارمند معترض شهرداری شفت گفت: ادامه این وضعیت به صلاح شهر و شهروندان نیست.

کارمند۱-۲۹۶x166سید مسعود یحیی زاده اظهار کرد: امروز از ساعت ۸صبح ۵۰نفر از کارمندان شهرداری شفت با تجمع جلوی درب شهرداری این شهر دست از کار کشیدند .
وی ادامه داد: در این تجمع که به دلیل اعتراض به وضعیت نا مناسب شهر صورت گرفت، هم کارکنان رسمی و هم شرکتی حضور داشتند.
مسئول امین اموال شهرداری شفت با بیان اینکه کارکنان رسمی شهرداری شفت ۳ماه است حقوق نگرفته اند، افزود: کارکنان شرکتی و قراردادی این شهرداری ۸ماه هست که ریالی بابت حقوق دریافت نکرده اند.
یحیی زاده با بیان اینکه ادامه این وضعیت به صلاح شهر و شهروندان نیست، افزود: از مسئولین شهر می خواهم به من جواب دهند آیا کسی که ۸ماه حقوق نگرفته باشد می تواند به مردم خدمت کند؟
وی با بیان اینکه بارها پیگیر برطرف شدن این وضعیت شده ایم افزود: بنده هم جانباز و هم آزاده هستم، آیاحق من است که اینگونه با من رفتار می شود؟

در عین حال خبرنگار ما تلاش زیادی کرد تا آخرین وضعیت را از صفر آذری شهردار شفت جویا شود ولی تنها پاسخی که گرفت خاموشی گوشی جناب شهردار بود.

گفتنی است کارکنان شهرداری شفت صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان روبروی شهردای تجمع کردند.

۲۲۶-۴۴۷x280 ۳۱۵-۴۴۶x280 ۴۱۴-۴۴۷x280 ۶۱۳-۴۴۶x280
tel final1

Share