آرایش نظامی یاران امام حسین و سپاه یزید +عکس

تصویر زیر، آرایش یاران امام حسین(ع) و سپاه یزید در سال ۶۱ هجری قمری را نشان می‌دهد.

تصویر زیر، آرایش یاران امام حسین(ع) و سپاه یزید در سال ۶۱ هجری قمری را نشان می‌دهد.

۵۱۵۲۴۰_۷۲۶

tel final1

Share