اولین نمایشگاه توانمندی های روستائیان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،مدیر توسعه صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان طی بازدید از این نمایشگاه گفت : صنایع کوچک روستایی از بخش های مهم اقتصادی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.این صنایع پتانسیل زیادی برای رفع مشکل اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و کاهش شکاف مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،اولین نمایشگاه توانمندی های روستائیان با شعار «روستا کانون تولید و ارزش آفرینی» در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد . در این نمایشگاه توانمندی های روستائیان به همراه اجرای رسوم سنتی سراسر کشور جهت آشنایی بازدید کنندگاه داخلی و خارجی با فرهنگ ها و پتانسیل های مختلف روستائیان کشور به نمایش گذاشته شد .

DSC_0004مدیر توسعه صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان طی بازدید از این نمایشگاه گفت : صنایع کوچک روستایی از بخش های مهم اقتصادی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.این صنایع پتانسیل زیادی برای رفع مشکل اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و کاهش شکاف مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد.

وی در ادامه گفت : با توجه به افزایش جمعیت و رویکرد به فناوری در کشاورزی که باعث کاهش نیروی کار روستایی و مهاجرت های روستایی-شهری میگردد جهت مقابله با این مهاجرت ها توجه به صنایع تبدیلی کشاورزی و استقرار صنایع پاک و همگن با نواحی مختلف روستایی باید مورد توجه و هدف گذاری قرار گیرد.

محمد حسن واحدی در همین راستا بیان داشت : موضوع صنعتی شدن غیرشهری با توجه به استقرار اغلب شهرک های صنعتی در موقعیت های غیرشهری بر اهمیت فرآیند صنعتی شدن روستا تاکید دارد.طرح توسعه پایدار در نظام برنامه ریزی روستایی باعث ایجاد افق های جدید در ارتباط با فضای جغرافیایی روستا است و باعث ایجاد توسعه پایدار می گردد.بنابراین برای پایداری زیست روستایی با توجه به کاهش سرانه زمین روستاییان نیاز به متنوع سازی اقتصاد روستایی می باشد.صنعتی سازی و یا صنعتی شدن به معنی دگرگونی تکنولوژیک به منظور ارائه کیفیت زندگی بهتر برای ساکنان روستا است.

وی توسعه صنایع تبدیلی را بسیار مهم دانست و بیان داشت :با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی می توانیم به توسعه اقتصاد ملی و توسعه متعادل میان خانوارهای روستایی و شهری و بخش کشاورزی و صنعت و در نهایت اقتصاد منطقه ای و تمرکز زدایی صنعتی و شهری کمک شایانی کنیم.

مدیر توسعه صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در ادامه بیان داشت : با توسعه صنایع در روستاهای مرزی و افزایش سطح درآمد و افزایش رفاه و کیفیت مسکن و بهداشت عمومی و پایایی جمعیت به امنیت روستاها کمک شایانی خواهد شد و از قطبی شدن صنایع خواهد کاست.باید از پتانسیل هایی مانند محصولات خاص گیاهی و دارویی که در بعضی از روستاها وجود دارد در صنایع غذایی، چرمی و دارویی استفاده نموه و به رشد توسعه آنها پرداخت.

وی در پایان گفت : شهرک های صنعتی با توجه به رسالت خود در جهت توسعه صنعت از طریق ایجاد مدل توسعه خوشه های کسب و کار در کل کشور همگام با سایر بخش ها و نهادها کمک قابل توجه ای برای ظهور توانمندی های روستائیان به انجام رسانده است که نمونه آن پیاده سازی خوشه های کسب و کار زیتون، چایو شالی می باشد که با انجام برنامه های آموزشی از سطوح باغداری و کشاورزی روستایی، افزایش سطح تکنولوژی، افزایش و بهبود کیفیت محصول و در نهایت ایجاد بازارهای فروش و صادرات محصولات کمک بسزایی به بخش کشاورزی انجام داده است.

لازم به ذکر می باشد ، در این نمایشگاه بعضی از واحدهای تبدیلی کشاورزی و صنایع دستی، فرش و گلیم فرش و خوشه صنعتی پیاده سازی شده شرکت نمودند.

tel final1

Share