گزارش تصویری نشست شورای اداری گیلان با حضور معاون سیاسی وزیر کشور

نشست شورای اداری گیلان با حضور محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برگزار شد.

نشست شورای اداری گیلان با حضور محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برگزار شد.

Share