گزارش تصویری حضور هیات اقتصادی منطقه آزاد انزلی در قزاقستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، هیات اقتصادی منطقه آزاد انزلی در قزاقستان حضور یافت و تفاهمنامه چین ،آکتائو،انزلی نیز در این سفر منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، هیات اقتصادی منطقه آزاد انزلی در قزاقستان حضور یافت و تفاهمنامه چین ،آکتائو،انزلی نیز در این سفر منعقد شد.

Share