گزارش تصویری حضور سفرای کشورهای حاشیه خزر در منطقه آزاد انزلی

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سفرای کشورهای حاشیه خزر و معاون وزیر امورخارجه در منطقه آزاد انزلی حضور یافتند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سفرای کشورهای حاشیه خزر و معاون وزیر امورخارجه در منطقه آزاد انزلی حضور یافتند.
عکاس:رامین مقدم

Share