گزارش تصویری تجمع بزرگ عاشورائیان منطقه آزاد انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تجمع بزرگ هیأتهای عزاداری و مذهبی روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی تحت عنوان«تجمع بزرگ عاشوراییان منطقه آزاد انزلی» در محدوده فاز تجارت و گردشکری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تجمع بزرگ هیأتهای عزاداری و مذهبی روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی تحت عنوان«تجمع بزرگ عاشوراییان منطقه آزاد انزلی» در محدوده فاز تجارت و گردشکری برگزار شد.

tel final1

Share