گزارش تصویری اولین سالگرد ابوالشهدا حاج مرتضی تامینی

اولین سالگرد ابوالشهدا حاج مرتضی تامینی با سخنرانی علی لاریجانی در لشت نشاء برگزار شد.

اولین سالگرد ابوالشهدا حاج مرتضی تامینی با سخنرانی علی لاریجانی در لشت نشاء برگزار شد.


teledintitled

Share