گزارش تصویری آیین سنتی مجمع دهی در روستای دریاکنار لنگرود

در این مراسم سنتی که در شبهای دهه ی محرم برگزار می شود زنان روستایی سینی های بزرگی (مجمع) حاوی غذاهای محلی که در منزل تهیه کرده اند را روی سر گذاشته و به مسجد روستا تحویل می دهند تا به وسیله این غذا ها عزاداران حسینی اطعام شوند. عکاس:علی عزتی

در این مراسم سنتی که در شبهای دهه ی محرم برگزار می شود زنان روستایی سینی های بزرگی (مجمع) حاوی غذاهای محلی که در منزل تهیه کرده اند را روی سر گذاشته و به مسجد روستا تحویل می دهند تا به وسیله این غذا ها عزاداران حسینی اطعام شوند.
عکاس:علی عزتی

Share