گزارش تصویری آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب در لنگرود

بارش شدید باران در شهرستان لنگرود موجب آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب در این شهرستان شده است.بر اثر شدت بارندگی برخی از مدارس لنگرود در نوبت صبح و عصر تعطیل شدند.

بارش شدید باران در شهرستان لنگرود موجب آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب در این شهرستان شده است.بر اثر شدت بارندگی برخی از مدارس لنگرود در نوبت صبح و عصر تعطیل شدند.


telegramdintitled

Share