گزارش تصویری آئین سنتی علم بندان در ماسوله

مراسم آیینی مذهبی علم بندی طبق رسم هر ساله شامگاه ششم ماه محرم در شهرک تاریخی ماسوله برگزار شد.

مراسم آیینی مذهبی علم بندی طبق رسم هر ساله شامگاه ششم ماه محرم در شهرک تاریخی ماسوله برگزار شد.

telegramdintitled

Share