پای ظریف سوژه وزیر خارجه ژاپن شد+عکس

فومیو کی شی دا وزیر خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه با محمد جواد ظریف و زیرامور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.ظریف در پاسخ به خبرنگاری که جویا وضعیت پای آتل گرفته ایشان شد گفت: همون قبلی است دوباره برگشت، جدید نیست، آثار سیمان نیست .

فومیو کی شی دا وزیر خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه با محمد جواد ظریف و زیرامور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.ظریف در پاسخ به خبرنگاری که جویا وضعیت پای آتل گرفته ایشان شد گفت: همون قبلی است دوباره برگشت، جدید نیست، آثار سیمان نیست .

۱۱۴۲۱۴_۳۱۴

teledintitled

Share