هاشمی: الان زید و عمرو همه آیت الله هستند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوال هفته نامه طلوع در خصوص علامه نامیدن سید حسن خمینی از سوی وی گفت: این به این خاطر است که نمی دانند معنای کلمه علامه چیست. الان زید و عمرو همه آیت الله هستند! (با خنده) علامه خیلی پایین تر است. علامه یعنی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوال هفته نامه طلوع در خصوص علامه نامیدن سید حسن خمینی از سوی وی گفت: این به ۱۴۲۸۱۶۰۸۹۱۵۷۰_hashemi-10این خاطر است که نمی دانند معنای کلمه علامه چیست. الان زید و عمرو همه آیت الله هستند! (با خنده) علامه خیلی پایین تر است. علامه یعنی کسی که زیاد می داند و حسن آقا خیلی می داند و انسان بسیار خوش استعدادی است و شبیه استعدادهای امام را دارد و اهل کار کردن است.
در قم درس خارج می گوید و شاگردهای خوبی دارد. انسان کوچکی نیست که علامه برایش زیاد باشد. من نمی دانم چه معنایی از علامه می فهمند که حساسیت نشان می دهند.

Share