مسئولان برای استقبال شاخه گل کندند!+عکس

تابناک نوشت:مسوولان استان فارس دراستقبال از پیکرجانباختگان منا در شیراز، هفتاد شاخه گل را از محوطه فرودگاه کندند.

تابناک نوشت:مسوولان استان فارس دراستقبال از پیکرجانباختگان منا در شیراز، هفتاد شاخه گل را از محوطه فرودگاه کندند.

۵۳۳۷۰۴_۹۰۹

Share