ماجرای آخرین دیدار سردار همدانی با رهبری ۳ روز پیش از شهادت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا khamenei.ir نوشت:سردار شهید همدانی ۳ روز قبل از شهادت همراه با اعضای موسسه فرهنگی روایت ۲۷ با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. جمعی از اعضای موسســه فرهنگی هنری روایت به همراه ســردار حســین همدانی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدند. این دیدار روز دوشنبه۹۴/۷/۱۳ و ۳ روز قبل از […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا khamenei.ir نوشت:سردار شهید همدانی ۳ روز قبل از شهادت همراه با اعضای موسسه فرهنگی روایت ۲۷ با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.۱۱۴۶۵۱_hamedani۵۵۲

جمعی از اعضای موسســه فرهنگی هنری روایت به همراه ســردار حســین همدانی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدند. این دیدار روز دوشنبه۹۴/۷/۱۳ و ۳ روز قبل از شــهادت سردار حسین همدانی انجام شد.

در حاشــیه ی این دیدار، سردار همدانــی توضیح کوتاهی دربــاره کتاب «مهتاب خین» که خاطرات شــفاهی خودشان است و نیز توضیحی درباره نمایشگاه کتاب در لاذقیه سوریه و استقبال چشمگیر از محصولات فرهنگی غرفه «بیست و هفت» بیان کرد. رهبر معظم انقلاب نیز از فعالیتها ابراز رضایت کردند.

telegramdintitled

Share