لباس بابک زنجانی در دادگاه+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصویری از بابک زنجانی در حال ورود به اولین جلسه دادگاهش که در ادامه مشاهده می کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصویری از بابک زنجانی در حال ورود به اولین جلسه دادگاهش که در ادامه مشاهده می کنید.

۲۱۸۵۱۴_۵۱۱

Share