عکس سال/خواب ناز «هانی» روی نیمکت پرسپولیس

تابناک نوشت:پسرک روی نیمکت خوابش برد. لبخند بر لب… در جوار تربت امامی که همراه مادر و خواهر کوچک و بدون پدر به زیارتش رفته بود. خسته از هفته دشواری که بر او گذشت. خوابی ناز و روی بالشی از عموهای باوفا. میان آن همه سروصدا انگار دیگر چیزی نمی شنید. رفت به خواب شیرین […]

تابناک نوشت:پسرک روی نیمکت خوابش برد. لبخند بر لب… در جوار تربت امامی که همراه مادر و خواهر کوچک و بدون پدر به زیارتش رفته بود. خسته از هفته دشواری که بر او گذشت. خوابی ناز و روی بالشی از عموهای باوفا. میان آن همه سروصدا انگار دیگر چیزی نمی شنید. رفت به خواب شیرین دیدار با پدر در باغی سبز و آرام …پا به پایش دوید از شادی گل پرسپولیس.
این عکس زیبا که یکی از تاثیرگذارترین تصاویر سال خواهد بود را محسن بخشنده از ایرنا ثبت کرده است.

۵۳۸۲۵۶_۹۷۷
telegramdintitled

Share