صوت:مداحی شب هفتم محرم – حاج محمود کریمی

بخش اول – غزل مصیبت (آقا امشب چه خوبه به اینا نظر کنی) بخش دوم – غزل مصیبت (یادم نمیره پسرم به سینه ناخن زدنت) بخش سوم – زمینه (همراه بابایی هم قد سقایی) بخش چهارم – زمینه (مادر لالا بکن خوابی) بخش پنجم – زمینه (مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم) […]

بخش اول – غزل مصیبت (آقا امشب چه خوبه به اینا نظر کنی)

بخش دوم – غزل مصیبت (یادم نمیره پسرم به سینه ناخن زدنت)

بخش سوم – زمینه (همراه بابایی هم قد سقایی)

بخش چهارم – زمینه (مادر لالا بکن خوابی)

بخش پنجم – زمینه (مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم)

بخش ششم – واحد (ای عزیزکم صدات می گیره)


بخش هفتم – واحد (پریدند و گشتند و شمشیر باهم)

بخش هشتم – دودمه (زائر روی زهرایی با روی تماشایی)

۶۲۵A7841

Share