صوت:شب چهارم محرم ۹۴ – حاج محمود کریمی

بخش اول – روضه ( تو اجازه بدی مادر شهید بشم ) بخش دوم – زمینه ( ماه شب تار زینب ، سالار زینب ) بخش سوم – زمینه ( مرده بدم زنده شد عشق تو را بنده شدم ) بخش چهارم – واحد ( با اقتدار پشت حسین ایستاده ای ) بخش پنجم – […]

شب چهارم محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)

شب چهارم محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)


بخش اول – روضه ( تو اجازه بدی مادر شهید بشم )

بخش دوم – زمینه ( ماه شب تار زینب ، سالار زینب )

بخش سوم – زمینه ( مرده بدم زنده شد عشق تو را بنده شدم )

بخش چهارم – واحد ( با اقتدار پشت حسین ایستاده ای )

بخش پنجم – واحد ( ارباب بی کفن ای دور از وطن ای )


بخش ششم – شور ( دیوونه منم عاشقی دلخونه منم )

بخش هفتم – شور ( میدونم بدم میدونم که نمیکنی ردم )

Share