صوت:شب پنجم محرم ۹۴ – حاج محمود کریمی

بخش اول – غزل مصیبت (نماز صبح رو پشت تو خوندم و گفتم یه دعا) [حاج محمود کریمی] بخش دوم – زمینه (اومدم فدای سرت بشم همرزم علی اصغرت بشم) [حاج محمود کریمی] بخش چهارم – واحد (کشیده آه عبدالله شده از راه در گودال آگاه تا عبدالله) [حاج محمود کریمی] بخش پنجم – واحد […]

m2

بخش اول – غزل مصیبت (نماز صبح رو پشت تو خوندم و گفتم یه دعا) [حاج محمود کریمی]

بخش دوم – زمینه (اومدم فدای سرت بشم همرزم علی اصغرت بشم) [حاج محمود کریمی]

بخش چهارم – واحد (کشیده آه عبدالله شده از راه در گودال آگاه تا عبدالله) [حاج محمود کریمی]

بخش پنجم – واحد (من تو خیمه تو، تو میدونی) [حاج محمود کریمی] 

بخش هفتم – تک (آرام جان مصطفایی حسن یا ابن علی) [حاج محمود کریمی]

بخش هشتم – شور (نسیم به پرچم می خوره) [حاج محمود کریمی]

بخش نهم – شور (پر می زنم تا کربلا) [حاج محمود کریمی]

m1

Share