صوت:شب ششم محرم ۹۴ – حاج محمود کریمی

روضه حضرت قاسم ابن الحسن (ع) [حاج محمود کریمی] غزل مصیبت (پر از هلال روی ماه قاسم) [حاج محمود کریمی] زمینه (از خیمه داره میاد بیرون) [حاج محمود کریمی] زمینه (اگر من و رها کنی چون چون و چرا نمی کنی) [حاج محمود کریمی] واحد (من که برا تو مردن آرزومه) [حاج محمود کریمی] شور […]

mm2

روضه حضرت قاسم ابن الحسن (ع) [حاج محمود کریمی]

غزل مصیبت (پر از هلال روی ماه قاسم) [حاج محمود کریمی]

زمینه (از خیمه داره میاد بیرون) [حاج محمود کریمی]

زمینه (اگر من و رها کنی چون چون و چرا نمی کنی) [حاج محمود کریمی]

واحد (من که برا تو مردن آرزومه) [حاج محمود کریمی]

شور (با شهیدان که می شینم اوج پرواز رو می بینم) [حاج محمود کریمی]

Share