صوت:شب سوم محرم ۹۴ – حاج میثم مطیعی

  بیمار روضه ات منم ای بهترین طبیب (روضه) دعا کن بمیرم برم از خرابه (زمزمه) کنج خرابه تنها چه سخت و غمگینه | برادر وحید نادری (زمینه) خیمه ها سوخت دویدیم حرم سوخت عمو (واحد) ای شهید بی کفن، کشته دور از وطن | برادر وحید نادری (شور)      

farhangnews_104454-296680-1418108758

 

بیمار روضه ات منم ای بهترین طبیب (روضه)

دعا کن بمیرم برم از خرابه (زمزمه)

کنج خرابه تنها چه سخت و غمگینه | برادر وحید نادری (زمینه)

خیمه ها سوخت دویدیم حرم سوخت عمو (واحد)

ای شهید بی کفن، کشته دور از وطن | برادر وحید نادری (شور)

 

 

 

Share