صوت:شب سوم محرم ۹۴ – حاج محمود کریمی

بخش اول – غزل مصیبت (عمه دلم آشوبه امشب) [حاج محمود کریمی]   بخش دوم – غزل مصیبت (عطر بابامه بوی سیبه عمه کمک کن بابام اومد) [حاج محمود کریمی]   بخش سوم – غزل مصیبت (نبودی تو بابا ز هر گوشه غم ریخت) [حاج سید مهدی میرداماد]   بخش چهارم – روضه حضرت رقیه […]

شب سوم محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] –حاج محمود کریمی

شب سوم محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] –حاج محمود کریمی

بخش اول – غزل مصیبت (عمه دلم آشوبه امشب) [حاج محمود کریمی]

 


بخش دوم – غزل مصیبت (عطر بابامه بوی سیبه عمه کمک کن بابام اومد) [حاج محمود کریمی]

 

بخش سوم – غزل مصیبت (نبودی تو بابا ز هر گوشه غم ریخت) [حاج سید مهدی میرداماد]

 

mirdaadA2680

بخش چهارم – روضه حضرت رقیه (س)(انی کنت لک فدا) [حاج محمود کریمی]

 

بخش پنجم – زمینه (از اینکه موندی تو راه بهم برخورد) [حاج محمود کریمی]

بخش ششم – زمینه (دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم) [حاج محمود کریمی]

 

بخش هفتم – واحد (خبر داری تب کردم ای بابا) [حاج سید مهدی میرداماد]

شب سوم محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)

شب سوم محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)

بخش هشتم – واحد (نگو رقیه بگو کمال روضه) [حاج محمود کریمی]


بخش نهم – دودمه (آوردنت خودت نیومدی) [حاج محمود کریمی]

 

بخش دهم – شور (دل من شده گریان حسن) [حاج سید مهدی میرداماد]

 

k625A3056
telegramdintitled

Share