صوت/شب اول محرم ۹۴ حاج محمود کریمی

بخش اول – غزل مصیبت (سیاه با پرچم سر در هر خونه) [حاج محمود کریمی] [شب اول محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)]   بخش دوم – غزل مصیبت (نامه ها امضا شدند و آستین ها تا شدند) [حاج محمود کریمی] [شب اول محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)]   بخش سوم – […]

۰۴۲

بخش اول – غزل مصیبت (سیاه با پرچم سر در هر خونه) [حاج محمود کریمی] [شب اول محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)]

 

بخش دوم – غزل مصیبت (نامه ها امضا شدند و آستین ها تا شدند) [حاج محمود کریمی] [شب اول محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)]

 

بخش سوم – زمینه (ای حجت کردگار وقت مدد است) [حاج محمود کریمی] [شب اول محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)]

 

بخش چهارم – زمینه (مادر که می کنه برات گریه وا ویلا) [حاج محمود کریمی] [شب اول محرم [۱۳۹۴-۱۴۳۷] – هیات رایه العباس (ع)]

 

۰۳۲

 

۰۹۱

 

 

Share