شورای ساماندهی امور سالمندان در شهرستان ماسال تشکیل می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به منظور ساماندهی امور سلامت و رفاه سالمندان ، شورای ساماندهی امور سالمندان در شهرستان ماسال تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به منظور ساماندهی امور سلامت و رفاه سالمندان ، شورای ساماندهی  امور سالمندان  در شهرستان ماسال تشکیل می شود.

downloadاسماعیل قاسمی صبح امروز در جلسه پی گیری امور سالمندان با اشاره به افزایش روبه رشد جمعیت سالمند کشور اظهار داشت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون سوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوبه هیئت وزیران و به منظور ساماندهی امور سلامت و رفاه سالمندان، شورای رسیدگی به امور سالمندان در سطح شهرستان به دبیری اداره بهزیستی تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه استان گیلان به عنوان پیرترین استان در کشور محسوب می شود، بر لزوم برنامه ریزی جهت ارتقای وضعیت سلامت و رفاه سالمندان شهرستان تاکید کرد.

معاون فرماندار ماسال مناسب سازی فضای شهری، پیاده روها، عابر بانک ها و ادارات جهت استفاده سالمندان و معلولین را از جمله اقداماتی دانست که باید در اولویت اقدامات ادارات شهرستان قرار گیرد.

قاسمی ایجاد فضای شاد و مفرح برای سالمندان از طریق احداث پارک های مخصوص سالمندان را از اقدامات مورد نیاز عنوان کرد و خاطر نشان کرد: با نگاهی به هرم جمعیتی ایران در می یابیم که جمعیت کشور رو به سالمندی پیش می رود، و اگر از حالا برای آینده برنامه ریزی نداشته باشیم با بحران مواجه خواهیم شد.

وی ارتقای خدمات، امکانات و تجهیزات پزشکی سطح شهرستان را از دیگر ضرورت های مورد نیاز سالمندان برشمرد و افزود: آموزش سالمندان و خانواده های آنها در خصوص هشدارهای بهداشتی و پزشکی می تواند موجبات ارتقای کیفیت زندگی سالمندان را فراهم نماید.

Share