شرایط دریافت وام مسکن مهر از زبان خاوری/واگذاری ۵۷۰ واحد مسکن مهر به شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با هدف تصمیم گیری و بهبود فرایند زیرساختهای مسکن مهر گیلان، جلسه شورای مسکن در اداره کل راه وشهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با هدف تصمیم گیری و بهبود فرایند زیرساختهای مسکن مهر گیلان، جلسه شورای مسکن در اداره کل راه وشهرسازی برگزار شد.
این جلسه که با حضور اعضای شورای مسکن استان برگزار شد، ارتقاء خدمات زیر ساختی مسکن مهر و ادامه فرایند آن در فاز ۲مورد بررسی قرار گرفت.

photo_2015-10-23_20-46-43خاوری مدیرکل راه وشهرسازی گیلان دراین جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان گفت:افزایش وام در بحث مسکن مهر اتفاق خوبی است که برای کلیه واحدهایی که پیشرفت آن بیش از ۵۰ درصد می باشد اجرائی می گردد.

وی افزود:زمانی تعاونی ها برای دریافت وام به بانکها معرفی می شوند که اعضا را معرفی وقرارداد اجاره نامه نیز منعقد شود وتا زمانی که این امر صورت نگیرد ،تعاونی ها به بانک معرفی نمی شوند.

مهندس خاوری با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای واحدهای متوقف شده گفت:از سنوات قبل تعدادی از واحد ها در حد پی یا بالاتر از آن متوقف شده بودند که با معرفی نفر جایگزین، فعالیت آن پروژه ها از سر گرفته شد که این کار در شهر رشت برای برخی بلوکها انجام شده و در تالش و لاهیجان نیز در بخشهایی از مسکن مهر انجام شده است که با ادامه این روند وضعیت ۱۲۰۰واحد بلا تکلیف مسکن مهر گیلان نیز مشخص می شود.

وی افزود:در فاز یک مسکن مهر رشت۵۰۰تا ۶۰۰ظرفیت خالی موجود بود که با تفاهم صورت گرفته با شهرداری رشت ۵۷۰واحد سه جانبه جهت اجرای تعهدات حوزه شهری و ارائه خدمات متقابل به شهرداری رشت واگذار شده ،هرچند این خدمات از سوی آن مرکز بلاتکلیف مانده است.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با بیان اینکه افزایش وام بانکی قوه محرکه ای برای فاز ۲ مسکن مهر رشت محسوب می شود ،افزود:کلیه متقاضیان گروهی وانفرادی مسکن مهر به فاز ۲ این سایت هدایت می شوند بطوریکه علاوه بر احداث ۲۸۰۰ واحد توسط انبوه سازان ،۴۰هکتارنیز برای خانواده شهدا،جانبازان وایثارگران قطعه بندی شده ودرحال واگذاری می باشدوبرای برخی مراکز علمی ودانشگاهی نیززمین در نظر گرفته شده است که در شرف ساخت می باشند.

مهندس خاوری در پایان ضمن تشکر از همکاری همه دستگاههای متولی در توسعه زیرساختهای مسکن مهر،خواستار اهتمام ویژه جهت ادامه این فرایند در فاز ۲مسکن مهر رشت شد.

tel final1

Share