دو خودروی خاص در نمایشگاه خودروی تبریز + عکس

در نمایشگاه خودروی تبریز برخی از خودروهای خاص نیز در معرض دید عموم قرار گرفته بود که معمولا این خودروها مربوط به منطقه آزاد است.

در نمایشگاه خودروی تبریز برخی از خودروهای خاص نیز در معرض دید عموم قرار گرفته بود که معمولا این خودروها مربوط به منطقه آزاد است.

۳۶۸۷۳۲۵_۹۲۰ ۳۶۸۷۳۲۶_۳۶۴

Share